Konu Anlatım

Konu Anlatım
24:36
Ücretsiz
Hukuk Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
24:36
Favorilere Ekle
Ücretsiz
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
34:37
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Konu Anlatım
46:48
Ücretsiz
4857 Sayılı İş Kanunu Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
46:48
Favorilere Ekle
Ücretsiz
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
35:43
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) Alt İşverenlik Yönetmeliği 2.) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 3.) Haftalık İş Gü...
Genel
1 Dersler
28:27
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yar...
Genel
1 Dersler
28:07
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkın...
Genel
1 Dersler
30:05
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 2.) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışan Temsilcisinin Niteli...
Genel
1 Dersler
20:14
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) Engelli ve Hükümlü Çalıştırılması 2.) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Bağlı Kurum ve Kuruluşlar 3.) Ulusl...
Genel
1 Dersler
26:31
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 2.) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkınd...
Genel
1 Dersler
44:03
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 2.) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değ...
Genel
1 Dersler
37:39
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) İSO 45001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 2.) Psikososyal Risk Etmenleri Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
28:39
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 2.) Çalışanların Titreşim İle İlgili...
Genel
1 Dersler
30:55
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 2.) Sağlık Kurulları Bakımından Günde 7,5 Saat ve Daha A...
Genel
1 Dersler
21:05
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) Fiziksel Risk Etmenleri 2.) Korunma Politikaları Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
33:51
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 2.) Kanserojen veya Mutajen Maddelerle ...
Genel
1 Dersler
27:33
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 2.) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehli...
Genel
1 Dersler
33:13
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 2.) Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 3.) Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik Konu An...
Genel
1 Dersler
26:10
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 2.) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 3.) İşyerlerinde Acil Duru...
Genel
1 Dersler
36:35
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1.) El Aletleri ve İş Makinelerinde İSG 2.) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönet...
Genel
1 Dersler
27:38
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1-) Havalandırma, İklimlendirme, Zehirli Gazlar ve Kapalı Alanlarda Çalışmalar 2-) Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi...
Genel
1 Dersler
35:46
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1-) Sağlık Gözetimi 2-) Balıkçı Gemileri Hakkında Yönetmelik 3-) Tarım Sektöründe İSG 4-) İşyeri Tehlike Sınıfları Tebli...
Genel
1 Dersler
35:10
Favorilere Ekle
Ücretsiz
1-) Ölçü Birimleri 2-Kişisel Koruyucu Donanımlar Hakkında Yönetmelik Konu Anlatımı  
Genel
1 Dersler
29:07
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Konu Anlatım
26:35
Ücretsiz
1-) Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları 2-) Epidemiyoloji Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
26:35
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Konu Anlatım
19:30
Ücretsiz
1-) Biyolojik Risk Etmenleri 2-Toksikoloji Konu Anlatımı  
Genel
1 Dersler
19:30
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
6:16
Favorilere Ekle
Ücretsiz
TS EN 1083 Standardı – Taşınabilir Gaz Tüpleri -Dikişli- Karbon Çeliğinden Gaz Tüpleri için Periyodik Muayene ve Dene...
Genel
1 Dersler
21:02
Favorilere Ekle
Ücretsiz
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi – Tarihsel Süreç Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
29:06
Favorilere Ekle
Ücretsiz
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
29:28
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
29:17
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Konu Anlatım
20:47
Ücretsiz
1.) İSGÜM Yönetmeliği Konu Anlatımı 2.) ÇASGEM Kararnamesi Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
20:47
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
39:46
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
27:06
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Konu Anlatım
19:33
Ücretsiz
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Konu Anlatımı
Genel
1 Dersler
19:33
Favorilere Ekle
Ücretsiz
Konu Anlatım
9:30
Ücretsiz
Pandemi Sürecinde değişen mevzuatlar ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Genel
1 Dersler
9:30
Favorilere Ekle
Ücretsiz